Miquel Serracanta

videos · INTRO

SD Intro (CATALA)

Breu Introducció Solutions Decisions (MS, Gener-2018)

SD Intro (ENGLISH)

Brief Introduction Solutions Decisions (MS, Jan/2018)

SD Intro (CASTELLANO)

Breve Introducción Solutions Decisions (MS, Enero/2018)